Táborská setkání 2016

Creativity Jane

– projekt osvěty proti plagiátorství v oblasti výtvarné kreativity

Naším bohatstvím jsou naše nápady, to co umíme, pečlivě a s láskou tvoříme. Jako jiní často „svá“ díla i celé projekty stavějí na kopírování nápadů druhých – „inspirováním se“ a dílem vědí a dílem netuší, že se tím nedopouštějí jen nemorálního jednání, ale i trestného činu porušování autorských práv – my práva jiných autorů ctíme a toto ani nemáme zapotřebí: nápadů máme tolik, že jen asi 20 % jsme schopni realizovat. Celý svůj projekt jsme na tom také postavili.

Co, nebo kdo je tedy Creativity Jane?

Ano, tady jsme se trochu, poctivě, inspirovali. Na Divokém západě 19. století, kdy v Americe řádily bandy desperátů a drsňáků, nebylo nikoho, kdo by neslyšel o Kalmity Džejn, ženě, která byla ve své době a svému okolí postrachem.

Abychom všechny lidi kreativního ducha inspirovali k úctě vůči práci druhých a duševnímu vlastnictví obecně, rozhodli jsme se pro osvětu v této oblasti touto formou – chceme upozornit na to, že skutečná kreativita nepotřebuje kopírování a každý, kdo se k němu uchyluje je vpravdě desperátem svého druhu. Creativity Jane je archetipem ženy, někdy i muže, kteří se považují za kreativce, ovšem svou tvořivost omezují na kopírování cizích nápadů a svou „tvorbu“ stavějí na skutečné tvorbě cizí. Jsou postrachem těch, kteří mají své originální nápady a jejich realizace, zejména vývoj je stojí mnoho času a často i peněz; konec—konců i čas jsou peníze… Creativity Jane se nezdráhá si cizí nápad přisvojit, často vydávat za svůj a vydělávat na něm.

Je překvapivé, kolik například paní učitelek, u kterých by člověk všobecné právní povědomí, oblast autorského práva nevyjímaje, očekával, mají jednoduchou představu: „půjdeme tam a tam, tam je plno nápadů, obšlehneme si je a použijeme v hodině výtvarné výchovy…“ Přitom tyto osoby jsou svým zaměstnavatelem přímo placené za to, že budou kreativní a tedy schopné vlastních nápadů a jejich realizace… Panuje falešné povědomí, že školy a školní vyučování mají v tomto směru výjimku.

Pravda, jistá výjimka existuje, ovšem vylučuje případy, kdy použití cizího předmětu duševního vlastnictví, přinese instituci, pro niž pracuje, tedy zpravidla školy, hospodářský prospěch, jímž ušetření prostředků samozrejmě je…

Je mnoho opravdu šikovných a zručných lidí, kteří si ale šikovnost a řekněme manuální zručnost, zaměňují s kreativitou. Zručnost, byť doplněná notnou a upřímnou dávkou touhy tvořit a tvoření – tedy kreativita, nejsou totéž. Slovo ‚tvoření‘ samo o sobě říká „cosi vytvořit, stvořit, udělat z ničeho“. To, čeho jsou tito šikulové schopní, je pouze výroba čehosi, co tvůrce – kreativec – vymyslel a vytvořil.

Kopírování cizích nápadů je nečestné a je-li použito k jakémukoli výdělku – i prospěchu třetí osobě, nebo má za následek hospodářskou škodu tvůrce – je trestným činem. My jsme se rozhodli případné kopírování netolerovat, chceme nabádat ostatní kreativce, aby se nebáli tomuto nešvaru postavit se stejnou rozhodností a všechny ‚Creativity Janes‘ důrazně varujeme před následky takového jednání vůči nám.


Wanted Creativity Jane – upozorněte nás na plagiátory našich děl!


Creativity Janes jsou pak zvláštním postrachem všech skutečných tvůrců, kteří tam své práce rádi prezentují, zejména na různých trzích a jiných akcích zaměřených na tvoření. Velkým problémem jsou ale také nejrůznější servery sociálních sítí na internetu, kde panuje všeobecný omyl, že ‚co je na internetu, je k dispozici a zdarma‘…

Focení povoleno s naším souhlasem

Protože většina hostů v naší Galerii čokolády ráda fotí a většina dnešní populace své fotoúlovky umisťuje na internet, kde je lze takřka nekontrolovaně sdílet, rohodli jsme se tuto praxi umožnit, ovšem za předpokladu zachování našich licenčních podmínek.

Expozice naší tvorby představuje výhradně naše autorské práce, originály. Jde o naše duševní vlastnictví, jež si střežíme a nepřipouštíme jeho kopírování. Zaplacení vstupného automaticky nezahrnuje právo fotit.

  S FOTOGRAFOVÁNÍM souhlasíme jenom za těchto podmínek:
 1. Předpokladem souhlasu je také nákup nebo absolvování kreativního mikrokurzu pro děti – Čokohrátek
 2. Nepořizujte více, než TŘI snímky (nepočítají se snímky vašich tvořících dětí)
 3. Nepořizujte detailní záběry jednotlivých exponátů
 4. Zde pořízené snímky nezveřejňujte (např. na sociálních sítích) bez splnění podmínek licence:
  • Zveřejněná fotografie nesmí mít větší rozměr/rozlišení než 72 Dpi 1000×600 px
  • Fotografie musí být přímo vybavena vodoznakem, přičemž vodoznak musí být umístěn v pravém dolním rohu minimálně 50 px od okraje fotky a k ní v komentáři musí být připojen tento text: „© Renata Bartůňková HAGIA, Galerie čokolády, Špitálská 289, 39001 Tábor, 2017. Všechna práva vyhrazena. Objekty na fotografii jsou předmětem ochrany v rámci autorského práva. Kopírování či napodobování, či jiné porušení autorských práv je zakázáno pod sankcí trestní sazby 2 až 8 let, propadnutí věci (Zákon č. 40/2009 Sb. – Trestní, § 270 ,odst. 1). a náhrady dvojnásobku škody (Zákon č. 121/2000 Sb. – Autorský, § 40, odst. 4).“
 5. Fotografie pořízené v naší galerii smí být umístěny na Flickr, Facebook, Instagram, Google+. V žádném případě nesmí být umístěny na Pinterest.
 6. Tyto licenční podmínky jsou platné od 20. ledna 2017 do odvolání. Vyhrazujeme si právo je kdykoli změnit.

Doporučujeme informovat se, co je to vozoznak. Výmluva, že daná osoba neví, co je vodoznak, nebo si zaměnila význam, nebude přijímána, jako polehčující okolnost při případném vymáhání škody. Porušení licenčních podmínek bude považováno za porušení autorských práv s patřičnými důsledky.

Ukázka uložení vodoznaku na fotografii
Ukázka uložení vodoznaku na fotografii
Ukázka uložení vodoznaku na fotografii
Originální táborský suvenýr V Galerii čokolády je místo pro jeden kočárek V Táboře jsme výhradním prodejcem čokolády AJALA V Galerii čokolády zakoupíte čokoládové nugety pro přípravu lahodného nápoje Výklad o historii čokolády, pěstování kakaa a výrobě čokolády Promiňte, pejsci do Galerie čokolády ‚po vlastních‘ nesmějí… Poslední sousto svačinky dojezte, než vstoupíte :) Pro značku fértrejdové kávy PURO jsme v Táboře výhradním partnerem. Chcete-li si u nás fotit, můžete, bez stativu a jen pro soukromou potřebu. Objekt Galerie čokolády je monitorován kamerami.
 

 

KONTAKTY

  Dotazy: 737 366 725

  Zakázky a kurzy (včetně Čokohrátek):
  601 157 671

  Než zavoláte:

 • Otevřeno je 10—18 hod. každý den.
 • Na Čokohrátky se nemusíte objednávat,
  rovnou přijďte :). (Neplatí pro větší skupiny.)
 • Vstupné je dobrovolné
 

Naši partneři:

 
Sochy kakaových plodů v expozici Český „čokoládový“ šperk ve společnosti imitací roksů Pokušení ovocných chutí.
Šperky, Renata Batrůňková—Mojžíšová
Sochy, Sebastian Baldrian—Lomenski
 

Nahoru