Naším bohatstvím jsou naše nápady, to co umíme, pečlivě a s láskou tvoříme. Jako jiní často „svá“ díla i celé projekty stavějí na kopírování nápadů druhých – „inspirováním se“ a dílem vědí a dílem netuší, že se tím nedopouštějí jen nemorálního jednání, ale i trestného činu porušování autorských práv – my práva jiných autorů ctíme a toto ani nemáme zapotřebí: nápadů máme tolik, že jen asi 20 % jsme schopni realizovat. Celý svůj projekt jsme na tom také postavili.

Co, nebo kdo je tedy Creativity Jane?

Ano, tady jsme se trochu, ale poctivě, inspirovali. Na Divokém západě 19. století, kdy v Americe řádily bandy desperátů a drsňáků, nebylo nikoho, kdo by neslyšel o Kalmity Džejn, ženě, která byla ve své době a svému okolí postrachem.

Abychom všechny lidi kreativního ducha inspirovali k úctě vůči práci druhých a duševnímu vlastnictví obecně, rozhodli jsme se pro osvětu v této oblasti touto formou – chceme upozornit na to, že skutečná kreativita nepotřebuje kopírování a každý, kdo se k němu uchyluje je vpravdě desperátem svého druhu. Creativity Jane je archetipem ženy, někdy i muže, kteří se považují za kreativce, ovšem svou tvořivost omezují na kopírování cizích nápadů a svou „tvorbu“ stavějí na skutečné tvorbě cizí. Jsou postrachem těch, kteří mají své originální nápady a jejich realizace, zejména vývoj je stojí mnoho času a často samozřejmě i peněz; konec—konců i čas jsou peníze… Creativity Jane se nezdráhá si cizí nápad přisvojit, často vydávat za svůj a vydělávat na něm.

Je překvapivé, kolik například paní učitelek, u kterých by člověk všobecné právní povědomí, oblast autorského práva nevyjímaje, očekával, mají jednoduchou představu: „půjdeme tam a tam, tam je plno nápadů, obšlehneme si je a použijeme v hodině výtvarné výchovy…“ Přitom tyto osoby jsou svým zaměstnavatelem přímo placené za to, že budou kreativní a tedy schopné vlastních nápadů a jejich realizace… Panuje falešné povědomí, že školy a školní vyučování mají v tomto směru výjimku.

Pravda, jistá výjimka existuje, ovšem vylučuje případy, kdy použití cizího předmětu duševního vlastnictví, přinese instituci, pro niž pracuje, tedy zpravidla školy, hospodářský prospěch, jímž ušetření prostředků samozrejmě je…

Je mnoho opravdu šikovných a zručných lidí, kteří si ale šikovnost a řekněme manuální zručnost, zaměňují s kreativitou. Zručnost, byť doplněná notnou a upřímnou dávkou touhy tvořit a tvoření – tedy kreativita, nejsou totéž. Slovo ‚tvoření‘ samo o sobě říká „cosi vytvořit, stvořit, udělat z ničeho“. To, čeho jsou tito šikulové schopní, je pouze výroba čehosi, co tvůrce – kreativec – vymyslel a vytvořil.

Kopírování cizích nápadů je nečestné a je-li použito k jakémukoli výdělku – i prospěchu třetí osobě, nebo má za následek hospodářskou škodu tvůrce – je trestným činem. My jsme se rozhodli případné kopírování netolerovat, chceme nabádat ostatní kreativce, aby se nebáli tomuto nešvaru postavit se stejnou rozhodností a všechny ‚Creativity Jane‘s‘ důrazně varujeme před následky takového jednání vůči nám. 

Creativity Jane‘s jsou pak zvláštním postrachem všech skutečných tvůrců, kteří tam své práce rádi prezentují, zejména na různých trzích a jiných akcích zaměřených na tvoření. Velkým problémem jsou ale také nejrůznější servery sociálních sítí na internetu, kde panuje všeobecný omyl, že ‚co je na internetu, je k dispozici a zdarma‘…

Focení povoleno s naším souhlasem

V době mobilních telefonů—fotoaparátů panuje také mylná představa, že každý si může podle libosti kdekoli a cokoli fotit. Lidé, kteří považují fotografování bez svolení za neslušnost, jsou dnes v menšině.

Po řadě zkušeností jsme se rozhodli v našem objektu fotografování zakázat a souhlas s pořízením fotografie omezit na výjimky, které udělíme pouze po požádání a podle svého uvážení a současně za předpokladu zachování našich licenčních podmínek.

OSOBY, JEŽ BEZ DOVOLENÍ POŘÍDÍ FOTOGRAFII, ČI SE O TO POKUSÍ, OKAMŽITĚ VYKÁŽEME BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ VSTUPNÉHO. V PŘÍPADĚ KONFLIKTNÍHO JEDNÁNÍ VOLÁME POLICII.

Expozice naší tvorby představuje výhradně naše autorské práce, originály. Jde o naše duševní vlastnictví, jež si střežíme a nepřipouštíme jeho kopírování. Zaplacení vstupného automaticky nezahrnuje právo fotit.

SOUHLAS s fotografováním je podmíněn přijetím licenčních podmínek a předpokladem, že jej udělujeme podle našeho přesvědčení důvěryhodné osobě… Laskavě vezměte na vědomí, že fotografování bez předchozího souhlasu považujeme za kráděž…