Galerie čokolády je přímo naproti této kapličce

V ranném baroku, v r. 1690 (nebo 1718), byla vystavěná a sv. Alžbětě zasvěcená kaple pro potřeby táborského špitálu (budova za kaplí). Jednolodní stavba s plochým stropem a valutovým štítem. Kaple je v užívání Pravoslavné církve jako Chrám Povýšení Sv. Kříže.